Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2022

Gösterim: 1104

Bilimsel Program Açıklanmıştır

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Sempozyumu

AÇILIŞ SEREMONİSİ ve KONUŞMALARI

09:15-09:45

  • İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
  • Sempozyum Başkanları

Doç. Dr. Aykut BAŞER, Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Burak BURTAN

  • Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Nureddin CENGİZ

  • Bandırma Belediye Başkanı

Av. Tolga TOSUN

  • Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR

I.Oturum

(09:45-11:00)

Sağlık Hukukunda Tazminat, Sorumluluk ve Kişisel Veriler

Oturum Başkanı: Av. Erol KAYABAY (Balıkesir Barosu Başkanı)

09:45-10:00

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına Dair Güncel Gelişmeler

           Konuşmacı:  Prof. Dr. Ertan DEMİRKAPI – Dr. Fatih ÖLMEZ

10:00-10:15

Komplikasyon – Malpraktis Ayrımı

           Konuşmacı:  Prof. Dr. Pervin SOMER

10:15-10:30

Sağlık Hizmetlerinde Hizmet Kusurunun Tazminat Boyutu ile Değerlendirilmesi

           Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Burak BURTAN

10:30-10:45

Hastanın Aydınlatılması, Rızasının Alınması ve Rıza Formları

           Konuşmacı: Av. Sunay AKYILDIZ

10:45-11:00

Soru-cevap

11:00-11:15

Kahve Arası

II.Oturum

(11:15-12:45)  

 

Sağlık Hukuku Uygulamalarında Rücu Kavramı ve Hekimlerin/Hastane İdarecilerinin Cezai/Hukuki Sorumluluğu

Oturum Başkanı: Op. Dr. Ercan SEVİNÇ (Özel Bandırma Royal Hastanesi)

11:15-11:30

Malpraktis / Komplikasyon Ayrımında Cezai Sorumluluk

           Konuşmacı:  Dr. Öğr. Üyesi Özge SIRMA GEZER

11:30-11:45

Özel Sağlık Kurumlarının Sunulan Sağlık Hizmeti Nedeni İle Tazminat/Rücu Sorumluluğu Var mıdır?

           Konuşmacı:  Dr. Av. E. Neval YILMAZ

11:45-12:00

Tıbbi Uygulamalardan Kaynaklanan Tazminat Davaları, Yargıtay Kararları Eşliğinde Değerlendirme

           Konuşmacı:  Dr. Av. Y. Gökhan DOĞRAMACI

12:00-12:15

Sağlık Hukuku Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yolları

           Konuşmacı:  Av. Arb. Şebnem AKÇINAR

12:15-12:30

Estetik Müdahalelerde Hekimlerin Hukuki Sorumluluğu 

           Konuşmacı:  Av. Arb. Cahid DOĞAN

12:30-12:45

Soru-cevap

12:45-14:00

Öğle Arası

III.Oturum

(14:00-15:30)              

Sağlık Hukukunda Özel Durumlar

Oturum Başkanı: Uzm. Dr. Kadir Serkan KESKİN (Balıkesir İl Sağlık Müdürü)

14:00-14:15

Acil Durumların Sağlık Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

           Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Hülya YILMAZ BAŞER

14:15-14:30

Sağlıkta Şiddet, Hukuki ve Kanuni Boyutu (Yasaların Caydırıcılığı / Yeterliliği)

           Konuşmacı: Av. Berkay ALINMAZ

14:30-14:45

Cinsel İstismar Vakalarına Sağlık Hukuku Açısından Yaklaşım; Sahadan Örneklerle Çocuklarda İç Beden Muayenesinde Karşılaşılan Sorunlar

           Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Ufuk AKIN

14:45-15:00

Çocuk Hastaların Hakları; Sağlık Hukuku Boyutu ile Değerlendirilmesi

           Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Engin AYDIN

15:00-15:15

Aşı Redleri ve Önlemlerinin Sağlık Hukuku Boyutu

           Konuşmacı: Uzm. Dr. Ayşen TİL

15:15-15:30

Soru-cevap

15:30-16:00

Kapanış

Plaket Sunumu

Teşekkür Konuşması